ISG | DRS, s.r.o.

zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

SAFE - POINT

Safe-Point je nízkonapäťové elektrické zariadenie špeciálne zamerané na ochranu pred poranením a infekciou počas manipulácie s použitými ihlami. Safe-Point ponúka nový a jedinečný prístup, ako bezpečne uvoľniť a odstrániť použité ihly. Kompletný prístroj je vysoký len 15 cm. Je kompaktný, štýlový a dizajnovaný tak, aby bol dostupný v mieste aplikácie ihly. Spodný kontajner má kapacitu až 250 kusov ihiel. Safe-Point umožňuje stomatologickej ambulancii zodpovedné a efektívne riešenie pre bezpečné odstránenie použitých ihiel.


Copyright ISG | DRS, s.r.o. Trenčín © 2014. All Rights Reserved.