povolenia vydané kompetentnými orgánmi životného prostredia

prospektové materiály, inštrukcie a manuály k produktom, odporúčania pre správne nakladanie s nebezpečným odpadom

certifikáty k produktom

identifikačné listy nebezpečného odpadu

aktuálne cenníky pre stomatologické, iné zdravotnícke a veterinárne zariadenia

aktuálne informácie týkajúce sa platnej legislatívy Slovenskej republiky a EÚ

 
Powered by Phoca Download