90 lit. dentálny box

90 lit. dentálne boxy s kódovým označením GA, GI, GO, GS alebo VS sú určené a vhodné pre stomatológov, ktorí potrebujú všetok svoj nebezpečný dentálny odpad vrátane odpadu z akéhokoľvek separátora amalgámu odovzdávať na zhodnocovanie resp. na zneškodnenie u zmluvne dohodnutého partnera.
VS dentálny box

90 lit. prepravný box
kanistre na ustaľovač
kanistre na vývojku

VHODNÝ PRE RTG PRACOVISKÁ


GA resp. GI dentálny box

90 lit. prepravný box
nádoba na suchý amalgámový odpad
nádoba na vlhký amalgámový odpad
nádoba na nepoužitý amalgámový odpad
SRAB resp. ISOSEP, DELTASEP separátor amalgámu
kanister ustaľovač
kanister na vývojku
nádoby na ihly a iné ostré predmety
nádoba na fólie a negatívy


GO dentálny box

90 lit. prepravný box
nádoba na suchý amalgámový odpad
nádoba na vlhký amalgámový odpad
nádoba na nepoužitý amalgámový odpad
čistenie a vrátenie kontajneru separátora amalgámu METASYS, DURR, SIRONA, CATTANI
kanister ustaľovač
kanister na vývojku
nádoby na ihly a iné ostré predmety
nádoba na fólie a negatívy


VS dentálny box

90 lit. prepravný box
kanistre na ustaľovač
kanistre na vývojku

VHODNÝ PRE RTG PRACOVISKÁ