30 lit. amalgámový box

30 lit. amalgámové boxy s kódovým označením FA, FI alebo FO sú vhodné pre stomatológov, ktorí potrebujú svoj amalgámový odpad vrátane odpadu z akéhokoľvek separátora amalgámu odovzdávať na recykláciu. Súčasťou služby je zabezpečenie recyklácie všetkých typov amalgámových odpadov (kal zo separátora amalgámu, prázdne amalgámové kapsle, vlhký amalgámový odpad z pľuvadla a pod.). Samozrejmosťou je výkup nepoužitého / zbytkového amalgámu podľa aktuálnej ceny.


FA amalgámový box

30 lit. prepravný box

nádoba na suchý amalgámový odpad
nádoba na vlhký amalgámový odpad
nádoba na nepoužitý amalgámový odpad
SRAB separátor amalgámu


FI amalgámový box

30 lit. prepravný box

nádoba na suchý amalgámový odpad
nádoba na vlhký amalgámový odpad
nádoba na nepoužitý amalgámový odpad
DELTASEP alebo ISOSEP separátor amalgámu


FO amalgámový box

30 lit. prepravný box

nádoba na suchý amalgámový odpad
nádoba na vlhký amalgámový odpad
nádoba na nepoužitý amalgámový odpad
čistenie a vrátenie kontajneru separátora amalgámu METASYS, DURR, SIRONA, CATTANI