TOTAL SYSTEM

Total system je kompletný systém na zber, prevoz a úplnú recykláciu amalgámového a iného nebezpečného odpadu, ktorý tvorí stomatologická ambulancia. V krajinách EÚ je tento systém aplikovaný už viac ako 15 rokov.


Aplikovanie skúseností holandskej firmy Metalchem | DRS  vám teraz ponúkame na Slovensku a v Českej republike.

Total System pozostáva zo špeciálnych nádob na rôzne druhy nebezpečného odpadu a z certifikovaného prepravného boxu. Tento systém môže byť aplikovaný v kombinácii so separátorom amalgámu SRAB a DELTASEP, ale taktiež ho môžu využívať aj stomatológovia, ktorí majú zakúpený separátor amalgámu iného výrobcu ako napr. METASYS, DURR, CATTANI alebo SIRONA.

Okrem možnosti kúpy separátora amalgámu, pričom stomatológ platí následne za pravidelnú ročnú výmenu, Vám ponúkame možnosť prenájmu špeciálnych boxov na prepravu nebezpečných odpadov, ktoré sú produkované stomatologickou ambulanciou. Stomatológ si vyberie riešenie s nádobami na jednotlivé druhy odpadu, ktoré  potrebuje a od spoločnosti ISG | DRS, s.r.o. si prenajme kompletný box. Spoločnosť ISG | DRS bude podľa zmluvného vzťahu pravidelne box spolu s jednotlivými odpadmi odoberať a odpad zhodnocovať alebo zneškodňovať.

30 lit. amalgámové boxy s kódovým označením FA, FI a FO90 lit. dentálne boxy s kódovým značením GA, GI, GO a VS