Kontajnery pre zdravotnícke a veterinárne odpady

Spoločnosť ISG | DRS, s.r.o. Trenčín ponúka svoje služby zneškodňovania odpadov aj mimo stomatologického sektora. Naše služby zahŕňajú zneškodňovanie odpadov pre všetky zdravotnícke a veterinárne zariadenia produkujúce biologické a infekčné odpady (podľa katalógu odpadov sa jedná o odpady kat. číslo 18 01 XX a 18 02 XX). Súto odpady ako napr. ostré predmety (použité ihly, sklo), striekačky, rukavice, tampóny, obväzy a pod.


Naším klientom ponúkame špeciálne nádoby produktovej rady BIOTREX, BIOCOMPACT, HOSPISAFE, CLINISAFE a SHARPSAFE na zhromažďovanie, skladovanie a následnú prepravu odpadov za veľmi výhodné ceny a samozrejme súčasťou tejto ponuky je aj pravidelný odvoz a zneškodňovanie odpadov. Zdravotnícke a veterinárne zariadenia majú touto cestou zabezpečené úplnú starostlivosť o nebezpečné odpady a ich zneškodnenie zmluvným partnerom. Odpady sú skladované a prepravované podľa najvyšších noriem EÚ v oblasti nebezpečných odpadov.


BIOtREX

50 lit
Technické údaje:

Objem nádoby: 50 lit.
Rozmery: 40x40x45,4 cm
Materiál nádoby: polypropylén
Maximálna kapacita: 43 lit.
Maximálna hmotnosť: 25 kg
Hmotnosť: 1,21 kg

- nádoba pozostáva z dvoch častí - žltého kontajneru a žltého veka
- obsahuje 2 ergonomické rúčky na bočných stranách
- dočasné - 1 klik a trvalé uzatvorenie nádoby - 2 kliky (redukovaný plniaci otvor -  
OPEN LID)
- inštrukcie a informácie o použití na nádobe
- po úplnom uzatvorení je nádoba hermeticky utesnená
- obsahuje značku informujúcu maximálnu plniacu kapacitu
- spĺňa normy ADR a NFX30-505
- spáliteľná nádoba bez nebezpečných eimisií
- vyrobené v Európskej únii

BIOTREX

30 lit.
Technické údaje:

Objem nádoby: 30 lit.
Rozmery: 40x40x28,1 cm
Materiál nádoby: polypropylén
Maximálna kapacita: 25 lit.
Maximálna hmotnosť: 15 kg
Hmotnosť: 0,83 kg

- nádoba pozostáva z dvoch častí - žltého kontajneru a žltého veka
- obsahuje 2 ergonomické rúčky na bočných stranách
- dočasné - 1 klik a trvalé uzatvorenie nádoby - 2 kliky (redukovaný plniaci otvor -  
OPEN LID)
- inštrukcie a informácie o použití na nádobe
- po úplnom uzatvorení je nádoba hermeticky utesnená
- obsahuje značku informujúcu maximálnu plniacu kapacitu
- spĺňa normy ADR a NFX30-505
- spáliteľná nádoba bez nebezpečných eimisií
- vyrobené v Európskej únii

Septobox
25 lit.
Technické údaje:

Objem nádoby: 25 lit.
Rozmery: 400x300x250 cm
Materiál nádoby: polypropylén
Jednorazové veko bez vhadzovacieho otvoru.

DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB

BIOCOMPACT
3 lit.

Technické údaje:

Objem nádoby: 3 lit.
Rozmery: 15,9x15,9x19,1 cm
Materiál nádoby: polypropylén
Maximálna kapacita: 2,6 lit.
Maximálna hmotnosť: 1,5 kg

- nádoba určená predovšetkým na ostré predmety ako ihly, skalpely a pod.

BIOCOMPACT

10 lit.
Technické údaje:

Objem nádoby: 10 lit.
Rozmery: 21,4x21,4x24,1 cm
Materiál nádoby: polypropylén
Maximálna kapacita: 7 lit.
Maximálna hmotnosť: 4 kg

- nádoba určená predovšetkým na ostré predmety ako ihly, skalpely a pod.

CLINISAFE

9 lit.

Technické údaje:

Objem nádoby: 9 lit.
Materiál nádoby: polypropylén

- nádoba na krvné vaky a medicínsky odpad
- obsahujúci veľké množstvo krvi
- jednorazové uzatvorenie