Produkty

Spoločnosť ISG | DRS, s.r.o. Trenčín Vám ponúka komplexný systém starostlivosti o dentálne odpady a o ostatné zdravotnícke a veterinárne odpady. Spolupracujeme s renovovanými zahraničnými spoločnosťami pôsobiacimi v tejto oblasti. Naša spoločnosť Vám ponúka riešenia v zmysle slovenskej a európskej legislatívy na profesionálnej úrovni.

  • sedimentačné separátory amalgámu DELTASEP holandskej výroby a SRAB švédskej výroby
  • centrálny odsávací systém v kombinácii so separáciou amalgámu ISG FLEX
  • čistenie všetkých typov separátorov amalgámu a kontajnerov separátorov amalgámu SRAB, ISOSEP, DELTASEP, METASYS, DURR, SIRONA, CATTANI a pod.
  • čistiace roztoky AMALGAM AGENT pre odsávacie systémy stomatologickej súpravy a pre sedimentačné separátory amalgámu
  • kontajnery na skladovanie, prepravu a zneškodňovanie odpadu vznikajúceho vo všetkých typoch zdravotníckych a veterinárnych zariadení
  • špeciálne prepravné skladovacie boxy TOTAL SYSTEM s nádobami na rôzne druhy dentálnych odpadov