Novinky

14.9.2021

 

Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v oblasti starostlivosti o nebezpečné odpady, trvalý nárast nákladov, zvýšené nároky na administratívu, ako aj zvýšené požiadavky na bezpečnosť pri manipulácii s odpadom, v neposlednom rade v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou, naša spoločnosť od 1.10.2021 mierne navyšuje ceny niektorých našich služieb.

 

Na našej webovej stránke www.isgdent.com v sekcii DOWNLOAD – CENNÍKY nájdete aktuálne ceny platné od 1.10.2021 pre Váš typ stomatologického, iného zdravotníckeho resp. veterinárneho zariadenia.

23.10.2018

Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci s našou spoločnosťou pripravila pre svojich členov výhodnejšie balíky produktov a služieb v oblasti separácie amalgámu a nakladania s nebezpečným odpadom. Viac informácií.

 

1.9.2018

Kontaktujte nás alebo našich obchodných a servisných partnerov pokiaľ si želáte riešiť problematiku inštalácie separátora amalgámu v stomatologickej ambulancii.

Zoznam obchodných a servisných partnerov našej spoločnosti v oblasti starostlivosti o amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti nájdete tu.

15.3.2017

Európsky parlament schválil 14.3.2017 na svojom zasadnutí nové nariadenie týkajúce sa ortuti. Týka sa taktiež stomatológov, ktorí sú v súčasnosti jedni z najväčších používateľov ortuti, a to vo forme amalgámových výplní. Znenie nové naradenia nájdete na tejto webovej stránke:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0066+0+DOC+XML+V0//SK

Pre stomatologické ambulancie je dôležitý predovšetkým článok 10 tohto nového nariadenia.

6.3.2017

Ako každý rok, aj tento rok 2017 bude pre našu spoločnosť výstavný. Srdečne Vás pozývame do stánku našej spoločnosti  počas výstavy XVI. STOMATOLOGICKÝCH DNÍ KOŠICE, ktoré sa budú konať 5. - 6. apríla 2017 v posluchárenskom trakte LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č. 1. Tešíme sa na stretnutie a rozhovory so stálymi aj potencionálnymi klientmi.

1.3.2017

Dňa 13.1.2017 bude na pôde Európskeho parlamentu schvaľovaná nová legislatíva týkajúca sa ortuti. Podrobnosti predovšetkým pre stomatologické ambulancie nájdete v sekcii NA STIAHNUTIE / LEGISLATÍVA.

30.9.2016

Srdečne Vás pozývame na stomatologickú výstavu SLOVAKODENT, ktorá sa uskutoční 13. a 14.10.2016 v budove Domu techniky v Žiline. Počas prezentácie našej spoločnosti sa môžete oboznámiť s novinkami v oblasti amalgámových a zdravotníckych odpadov.

10.2.2016

Už čoskoro Vám aj na našej webovej stránke predstavíme novinku našej spoločnosti - centrálny odsávací systém v kombinácii so separáciou amalgámu. 

1.2.2016

Ako každý rok, aj tento rok 2016 bude pre našu spoločnosť výstavný. Srdečne Vás pozývame do stánku našej spoločnosti  počas výstavy XV. STOMATOLOGICKÝCH DNÍ KOŠICE, ktoré sa budú konať 6. - 7. apríla 2016 v posluchárenskom trakte LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č. 1. Tešíme sa na stretnutie.

27.2.2015

Srdečne pozývame klientov našej spoločnosti ako aj záujemcov o naše produkty a služby do stánku spoločnosti ISG | DRS, s.r.o. počas výstavy XIV. STOMATOLOGICKÝCH DNÍ KOŠICE, ktoré sa budú konať 15 - 16. apríla 2015 v posluchárenskom trakte LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č. 1. Tešíme sa na stretnutie.

2.1.2015

V sekcii NA STIAHNUTIE nájdu naši klienti všetky potrebné dokumenty týkajúce sa povolení našej spoločnosti ako aj certifikáty našich produktov.

2.9.2014

Srdečne Vás pozývame na výstavu Slovenské dentálne dni v Bratislave dňa 25. až 27. septembra 2014, kde sa môžete oboznámiť s ponukou našich produktov a služieb v oblasti starostlivosti o dentálne, ostatné zdravotnícke a veterinárne odpady. Naša spoločnosť sa bude nachádzať v stánku č. 305, HALA D.

Naši pracovníci Vás radi zoznámia s novinkou - separátorom amalgámu DELTASEP, ktorý si budete taktiež môcť zakúpiť so špeciálnou výstavnou zľavou. 

30.7.2014

Naša spoločnosť Vám s radosťou oznamuje nasadenie novinky v oblasti separátorov amalgámu - sedimentačný separátor amalgámu DELTASEP. Podrobnosti nájdete na našej webovej stránke v sekcii PRODUKTY

31. júl 2012

Srdečne Vás pozývame na výstavu Slovenské dentálne dni 2012 v Bratislave dňa 27. až 29. septembra 2012, kde sa môžete oboznámiť s ponukou našich produktov a služieb v oblasti starostlivosti o dentálne, ostatné zdravotnícke a veterinárne odpady. Naša spoločnosť sa bude nachádzať v stánku č. 113, HALA D.

1. apríl 2012

Srdečne Vás pozývame na stomatologickú konferenciu spojenú s výstavou "STOMATOLOGICKÉ DNI
KOŠICE", kde bude spoločnosť ISG | DRS, s.r.o. Trenčín prezentovať svoje produkty a služby pre oblasť
stomatológie. Výstava sa uskutoční v dňoch 11-12. apríla 2012.

1. január 2012

Naša spoločnosť získala licenciu pre odvoz a zneškodnenie všetkých typov veterinárnych odpadov. Cenové relácie sú rovnaké ako pri odvoze a zneškodňovaní zdravotníckych odpadov. Taktiež veterinárne ambulancie môžu plniť odpad do nádob, ktoré ponúka naša spoločnosť.

17. august 2011

Srdečne Vás pozývame na výstavu Slovenské dentálne dni 2011 v Bratislave dňa 22. až 24. septembra 2011, kde bude mať naša spoločnosť ISG | DRS, s.r.o. Trenčín stánok č. 110, HALA D. 

18. marec 2011

V sekcii NA STIAHNUTIE  nájdu záujemcovia zákony a vyhlášky týkajúce sa nakladania s nebezpečnými
odpadmi a súhlasy orgánov životného prostredia vydané pre našu spoločnosť a oprávňujúce k
poskytovaniu služieb v tejto oblasti.

25. február 2011


Srdečne Vás pozývame na 10. jubilejný ročník výstavy a konferencie "STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE",          kde bude spoločnosť ISG | DRS, s.r.o. Trenčín prezentovať svoje produkty a služby pre oblasť
stomatológie. Výstava sa uskutoční v dňoch 6-7. apríla 2011.

9. marec 2009

Srdečne Vás pozývame na výstavu Košické stomatologické dni, ktorá sa uskutoční v areáli Fakultnej nemocnice v Košiciach do nášho stánku, kde sa môžete zoznámiť so všetkými produktami a službami, ktoré ponúkame. Môžete sa taktiež dozvedieť novinky v oblasti starostlivosti o amalgámové a ostatné zdravotnícke odpady. Výstava sa koná v dňoch od 1. do 3 apríla 2009.

1. jún 2007

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE STOMATOLOGICKÉ AMBULANCIE
V spolupráci s holandskou spoločnosťou Metalchem | DRS b.v. spoločnosť ISG | DRS, s.r.o. Trenčín ponúka stomatológom možnosť inštalácie separátora amalgámu vo forme prenájmu systému. Stomatologická ambulancia zaplatí len za inštaláciu separátora amalgámu na dentálny unit a následne platí za pravidelnú ročnú výmenu. Odpadá tým nutnosť kúpy samotného separátora.

 

4. december 2006

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
Kúpa nádob na ihly, ostré predmety a biologické odpady (katal. číslo 18 01 03) za veľmi výhodné ceny.

Zneškodnenie odpadu (katal. číslo 18 01 03):
Pravidelný odber na základe zmluvne dohodnutých podmienok, transport odpadov do spaľovne, administratívne úkony pre orgány ŽP v cene.

 

1.november 2006

Spoločnosť ISG | DRS, s.r.o. sa snaží v čo najväčšej miere poskytovať svojim klientom služby na profesionálnej úrovni a za výhodné ceny. Preto uvádzame špeciálny TOTAL SYSTEM box vhodný pre všetky typy zdravotnícky zariadení, teda nielen pre stomatológov, ale aj napr. pre všeobecných lekárov a pod. Box je zostavený podľa požiadaviek lekára a obsahuje nádoby na odpady, ktoré lekár potrebuje likvidovať resp. recyklovať. 

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE STOMATOLOGICKÉ AMBULANCIE:
30 lit. amalgámový box

  • nádoba na suchý amalgámový odpad (amalgámové kapsle)
  • nádoba na vlhký amalgámový odpad (amalgám z pľuvadla stomatologického unitu)
  • nádoba na nepoužitý amalgámový odpad (zbytkový amalgám po miešaní)
  • recyklácia amalgámového bahna zo separátora amalgámu

 

30. máj 2006

Využite zľavu 5 % pri objednávke produktov alebo služieb súvisiacich so starostlivosťou o nebezpečné dentálne odpady CEZ INTERNET. Zľava je platná taktiež pri kúpe nového separátora amalgámu ISOSEP !!!

 

10. november 2005

Navštívte nás počas prezentácie na OSK v Ostrave (16.11.2005) a taktiež v Karvinej a Opave. Tešíme sa na Vašu účasť.